آگهی مزایده فروش دو پلاک زمین مسکونی واقع در بلوار امام رضا، پشت کارگاه موزائیک سازی اطمینان

آگهی مزایده

شهرداری فرادنبه در نظر دارد به استناد بند ۱ مجوز شماره ۱۱۰ مورخه ۴/۸/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر، تعداد پلاک زمین مسکونی مشروح ذیل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات و فرم شرکت در مزایده، از زمان انتشار آگهی(۱۵آذر) به مدت ۱۰روز به شهرداری (امور مالی) مراجعه نمایند. در ضمن هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۱- پلاک شماره ۵ به مساحت ۱۹۰٫۵ متر مربع به ازای هر متر مربع مبلغ ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ریال جمعا با قیمت پایه به مبلغ ۲٫۳۸۱٫۲۵۰٫۰۰۰ریال

۲- پلاک شماره ۶ به مساحت ۲۰۷٫۴ مترمربع به ازای هر متر مربع مبلغ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال جمعاً با قیمت پایه به مبلغ ۲٫۹۰۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

 

پلاک های ۵ و ۶: بلوار امام رضا، پشت کارگاه موزائیک سازی اطمینان

 

آگهی مزایده
کد خبر: 3026 پنج‌شنبه 3 دسامبر 2020