باز نمودن تمثال شهدای گرانقدر در بلوار آزادی جهت بازسازی و نوسازی

بازنمودن تمثال شهدای گرانقدر در بلوار آزادی جهت نوسازی

باز نمودن تمثال شهدای گرانقدر شهر فرادنبه جهت نوسازی
کد خبر: 3167 دوشنبه 22 نوامبر 2021