سمپاشی معابر سطح شهر جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

کد خبر: 2889 پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸