پروژه های شهرداری در اوائل سال ۱۳۹۹

۱- طرح اجرای  سنگفرش پارک  محله ای  قنداب

عملیات سنگفرش پارک محله ای قنداب

۲- عملیات احداث مسیل  محله عباس آباد

عملیات احداث مسیل عباس آباد

کد خبر: 2949 چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹