عملكرد واحد خدمات شهري در سال ۱۳۹۰

۱-  تجهيز و تكميل پارك كودك محله كريم آباد و پارك كودك واقع در خيابان مدرس به وسايل بازي و ستهاي ورزشي به تعداد ۴۰ عدد ، درختكاري و توسعه چمن كاري و نصب چراغهاي تزئيني و روشنائي و ساخت آبنما ، خريد بذر و نهال به مبلغ ۵۳٫۱۰۵٫۰۰۰ ريال ، خريد چراغهاي تزئيني و روشنائي به مبلغ ۳۴۵٫۱۳۵٫۸۰۰ ريال

۲-  جدولبندي و سنگ فرش نمودن ورودي پياده رو پارك قزل گريش به طول ۱۵۰ متر و به عرض ۵ متر .

۳- هرس شاخه هاي درختان پارك جنگلي آزادگان به مساحت ۲۰ هكتار .

۴-   سم پاشي درختان سطح شهر به مساحت ۳۰ هكتار .

۵-  رفت و روب معابر اصلي شهر و پاكسازي جوي و جداول و كانالهاي سطح شهر به طورروزانه .

۶-  جمع آوري زباله هاي شهري و حمل آن به معدن زباله روزانه ۱۲ تن .

۷- حفاظت و آبياري پاركها و فضاي سبز محله اي و جنگلي به مساحت ۳۰ هكتار .

۸- دفن بهداشتي زباله هاي شهري با لودر هفته اي يكبار .

۹- نظافت غسالخانه حداقل هفته اي يكبار .

۱۰-حمل آب با تانكر به كشتارگاه در روزهاي زوج هفته و نظافت و نظارت و حمل گوشت از كشتارگاه و توزيع آن به قصابان .

۱۱- كاشت گل و نهال در خيابانها و معابر به تعداد ۲۰۰۰ .

۱۲- زيرسازي ادامه خيابانهاي ۱۴ معصوم – منبع آب ۰ مجاور پارك كودك – ۲۲ بهمن و ۱۷ شهريور ، محله قنداب و غزال به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع .

۱۳-  ترميم ترانشه هاي حفاري فاضلاب شهري به طول ۵۰۰۰ متر .

۱۴- تخريب و بارگيري ساختمانهاي قديمي سطح شهر به تعداد ۹۰۰ سرويس براي اهالي .

۱۵- حمل بيس از سنگ شكن حوض ماهي به تعداد ۱۲۰ سرويس .

۱۶- بارگيري و حمل نخاله هاي اطراف شهر به تعداد ۷۰۰ سرويس .

۱۷- بارگيري و حمل مخلوط از معدن دوپازنان جهت زيرسازي كوچه ها و خيابانها به تعداد ۱۲۰۰ سرويس .

۱۸- بارگيري و حمل خاك كشاورزي براي پاركها به تعداد ۲۰۰ سرويس .

۱۹-حمل مخلوط كرايه اي در شهرك الهيه بروجن به تعداد ۱۵۰۰ سرويس .

۲۰-آسفالت و لكه گيري معابر به مقدار ۴۴۰ تن .

۲۱-جدولبندي معابر سطح شهر حدود ۳۰۰۰ متر .

۲۲-حفاري جوي و جداول براي پيمانكار توسط بيل مكانيكي شهرداري به طول ۳۰۰۰ متر .

۲۳- تامين آب مصرفي پيمانكار و جايگاه Cng توسط شهرداري .

۲۴- نصب چراغ چشمك زن دو عدد در ورودي جاده كيار و بروجن .

۲۵-نصب تابلو علائم راهنمائي و رانندگي ۵ عدد .

۲۶- اتلاف سگهاي ولگرد ۱۰۰ قلاده .

۲۷- تشكيل جلسات متعدد در خصوص هدايت فاضلابهاي شهري به تصفيه خانه بروجن و اجراي آن .

۲۸- تشكيل جلسات متعدد با نانوايان در پي قطع سهميه آرد و ايجاد هماهنگي هاي لازمه .

۲۹- جدولبندي و سنگ فرش نمودن و نصب ۴۰ عدد پرچم پياده رو مجاور بلوار آزادي در حريم لوله گاز .

مهراب ارغند

مسئول خدمات شهري شهرداري

کد خبر: 3108 سه‌شنبه 25 می 2021