عملکرد واحد امور اداری در سال ۱۳۹۰

۱- صدور احکام کارگزینی کارکنان و افزایش حقوق اسفند ماه کارگران ۴۰ فقره

۲- انجام ارزشیابی کارکنان مشمول ۱۶ مورد

۳- ثبت مرخصی روزانه ،تکمیل پرونده و ابلاغ مانده مرخصی تعداد ۵۰ نفر

۴- انجام امور مربوط به ارتقاء گروه کارکنان سه مورد .

۵- پیگیری امور مروبوط به بازنشستگی رفتگران شهرداری ارائه پرونده سه نفر از آنان به سازمان تامین اجتماعی ، نتیجه صدور حکم یک نفر از کارگران مشمول ( ولی محمد باقری) در ۳۰/۱۱/۱۳۹۰٫

۶- انجام امور مربوط به بازنشستگی یک نفر از کارمندان رسمی شهرداری و صدور حکم بازنشستگی نامبرده بنام درویش شیرانی در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰

۷- صدور ابلاغ جابجائی کارکنان در طول سال ۸ مورد .

۸- صدور دعوتنامه ها و تشکیل جلسات اداری و تنظیم صورتجلسات ۳۵ مورد .

۹- تدارک اردوی کارگری شهرداری به امامزاده هاردنگ زرین شهر

۱۰- پیگیری اخذ کمک هزینه سفرمشهد و تشویق تعداد چهار نفر از کارکنان جمعاً ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۱۱- بررسی حضور و غیاب و کارکرد و تنظیم ماهانه کارکرد های پرسنل در غالب لیست های کارگری ، کارمندی و شرکتی و ارائه به شرکت خدماتی مربوطه و واحد امور مالی .

۱۲- برآورد مایحتاج اداری و امور رفاهی اعم از ملزومات اداری ، بن کالاهای غیر نقدی و سبد کالا.

۱۳- پاسخگوئی به مکاتبات اداری در حوزه اختیارات بصورت روزانه .

۱۴- انجام امور منربوط به بیمه عمر و حواث کارکنان بازنشسته وسرکشی از آنان ۸ مورد .

دوماهه اول سال ۱۳۹۱

۱- پیگیری انتخاب شرکت خدماتی و بکارگیری کارکنان خدماتی شرکتی بالغ بر ۲۰ نفر .

۲- مانده گیری مرخصی کل کارکنان و آماده برای صدور ابلاغیه ها۶۰ مورد .

۳- پیگیری اخذ دستور العمل و صدور احکام حقوقی کارگران به تعداد ۱۲ نفر .

۴- پیگیری و حصول نتیجه و انجام بازنشستگی دو نفر دیگر از رفتگران شهرداری در فرودین ۱۳۹۱ ( کمال برازنده و رضا حافظی ) در اولین ماه سال .

۵- صدور حکم اصلاح حقوق کارمندان سه مورد .( افزایش حق اولاد و برقراری کمک هزینه عائله مندی )

۶- برنامه ریزی و اجرای اردوی یکروزه کارکنان به دره عشق ناغان بمناسبت روز جهانی کارگر و اهدای لوح تقدیر و جوایز( کارت هدیه خرید ) به تعداد ۵ نفر از بازنشستگان شهرداری .

۷- بررسی وتعیین پاداش پایان خدمت تعداد ۴ نفر از کارکنان و پیگیری پرداخت علی الحساب به آنان

۸- کنترل و صدور لیست های کارکرد فروردین اداری ، خدمات شهری و شرکتی.

۹- برنامه ریزی شرکت کارکنان و اهالی بمناسبت جشنواره یکصدمین سفر هیئت دولت در فرهنگسرای بروجن .

۱۰-بررسی و پیگیری رفع مشکل حفاظت فیزیکی ساختمان اداری ( اصلاح دیوار کشی قیمت چاه آب شرکت شهرکهای صنعتی )

قربانعلی مرادی

مسئول روابط عمومی

کد خبر: 3112 سه‌شنبه 25 می 2021