غبار روبی و گلباران قبور مطهر شهدای شهر فرادنبه با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر، کارکنان محترم شهرداری و بسیج شهر فرادنبه به مناسبت هفته بسیج

حضور نیروهای بسیجی، در مراسم غبار روبی قبور مطهر شهدای شهر فرادنبهر

باز نمودن تمثال شهدای گرانقدر شهر فرادنبه جهت نوسازی
کد خبر: 3177 شنبه 27 نوامبر 2021