نصب دوربین های مدار بسته در ساختمان جدید شهرداری در پائیز ۱۴۰۰

ساختمان اداری جدید شهرداری
کد خبر: 3173 دوشنبه 22 نوامبر 2021