پخش شن رنگی در بلوار امام رضا

تکمیل پخش شن رنگی در بلوار امام رضا (علیه السلام) در پائیز ۱۴۰۰

 

کد خبر: 3160 دوشنبه 22 نوامبر 2021