گزارش عملکرد سال ۹۱

۱٫جدولبندی معابرکریم آبادوعباس آباد بطول :کانال ۱۶۴۰ متر تک جدول ۲۲۴۰ متر تک کانیو ۱۱۸۰ متر جمعا ۵۰۶۰ متر

احداث پل بروی کانال معابر۱۰۰متر  اعتبار ۷۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محل اعتبار استانی و داخلی

۲٫پروژه آسفالت معابر مساحت ۵۵۰۰ مقدار آسفالت خریداری شده ۴۳۸ تن مبلغ اعتبار ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ محل اعتبار ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال استانی و۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال داخلی ترمیم ترانشه ها – لکه گیری – روکش معابر

۳٫احداث پل میدان شهید بهشتی مساحت پل:۱۰۰مترمربع محل اجرا:میدان شهیدبهشتی اعتبار:۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ محل اعتبار:۲۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰ ریال استانی ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ داخلی

۴٫پروژه تکمیل مسیل شرق گورستان عمومی طول مسیل ۲۷۰ مترطول شامل ۵۴۰ مترطول سنگ کاری احداث پل ۳۶ مترمربع اعتبار ۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محل اعتبار ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ داخلی  ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ استانی

۵٫ پروژه اجرای جوی وجدول اجرای کانال شامل جدول و کانیو محل اجرا:کریم آباد   اعتبار ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محل اعتبار استانی  طول جدول:

۶٫پروژه بلوک فرش معابر اجرای بلوک فرش پارک های قزل گریش و کودک مساحت: ۲۲۷۰ مترمربع اعتبار ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محل اعتبار: داخلی

۷٫احداث پارک کودک محل: بلوار مدرس مساحت: ۵ هزارمترمربع اعتبار ۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محل اعتبار: داخلی

درخت کاری-چمن کاری-گل کاری-بلوک ونشر-جدولبندی نصب سرویس بهداشتی-نصب وسایل بازی وست ورزشی-نرده گذاری-رنگ آمیزی جداول

۸٫احداث پارک معلم شامل بلوک فرش-کاشت درخت-چمن-گل-تامین روشنایی-نصب نیمکت وسطل زباله-نصب ست ورزشی-رنگ آمیزی جداول اعتبار:داخلی   محل پروزه-کریم آباد

۹٫پروزه پارک قزل کریش اجرای بلوک فرش-جدولبندی-خاکریزی-مخلوط ریزی-نصب ست ورزشی-آماده سازی مسیرهای ورودی اعتبار ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ :ریال محل اعتبار :استانی وداخلی

۱۰٫اصلاح پارک آزادگان شامل هرس اشجارپارک-پاکنی-آبیاری اعتبار : ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نوع اعتبار: داخلی

۱۱٫تکمیل معابرشامل جدولبندی خیابانهای کریم آباد(منبع آب) قنداب اعتبار۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال   محل اعتبار استانی

۱۲٫احداث میدان ورودی شهر آدرس:ورودی هنر مقابل گلزار شهدا اعتبار:۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ محل اعتبار:استانی اعتبار طراحی: ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل اعتبارات داخلی درصد پیشرفت  ۴۰ درصد پیمانکار شرکت زرین نگار جهان بین

۱۳٫پروژه پارک حاشیه ای میدان شهدا شامل:جدولبندی بطول …..خاکبرداری تپه معروف ورودی شهر خاکریزی پارک-درخت کاری اجرای فضای سبز حد فاصل پیاده رو وکانال میدان به مساحت…. اعتبار:….. محل اعتبار:اعتبارات استانی

۱۴٫پروژه اجرای بلوک فرش معابر اجرای بلوک فرش پیاده روحریم بلوار آزادی وبلوارمدرس مساحت:۱۶۰۰مترمربع   اعتبار:استانی اجراونصب ۴۰عددپایه پرچم ۶متری درحریم پیاده رو-نصب ۴۰عددپرچم رنگی بمناسبت های مختلف همزمان باشروع شوراها

۱۵٫پروژه زیرسازی معابر آدرس:زیرسازی۱۴مترمنبع آب درمحله کریم آباد زیرسازی ۱۰متری غر پارک کودک اعتبار:۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال-محل اعتبار:استانی_پیمانکار:سازمان همیاری شهرداریهای استان

۱۶٫ پروژه تکمیل مسیل تکمیل اصلاح مسیل مرکزی شهرحد فاصل میدان شهیدبهشتی تامیدان شهدا-اعتبار:۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال استانی و۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰داخلی-شامل عملیات:سنگ کاری-مالون کاری-دیوارچینی-بتون ریزی-تامین روشنایی دیواره مسیل-نصب گلدان وگل کاری ونصب تابلوی ترافیکی-نوع پروزه:پیمانی

۱۷٫ پروژه تکمیل معابرشهر   جدولبندی ادامه خیابان ۱۴متری منبع آب شامل اجرای کانال وکانیو-اجرای ابنمای کوچه شهیدشیرانی بطول ۵۰۰متر-محل اعتبار:استانی-اجرای پروزه:پیمانی

۱۸٫ پروژه احداث ایستگاه اتش نشانی احداث ساختمان اتش نشانی شهرداری-چپ۳۳۶مترمربع-اعتبار اولیه۷۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰استانی:۵۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ وداخلی۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰-نوع پروژه:پیمانی-محل اجرا:ساختمان نقلیه شهرداری میزان پیشرفت:۴۰درصد

۱۹٫ پروژه احداث منبع آب محل اجرای پروژه:پارک قزل گریش-نوع پروژه:بتون ریزی دیواره های منبع با استفاده ازمیلگرد مورد نیاز-اعتبار:استانی-نوع پروژه:پیمانی

۲۰٫ پروژه تفکیک آب فضای سبز از آب شرب اعتبار۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال-نوع اعتبار:استانی-محل اجرا:پارک کودک-بلوار آزادی نحوه هزینه:خرید لوله موردنیاز وپمپ آب

۲۱٫ پروژه تکمیل مسیل=پوشش کانال به مساحت ۶۰متر-محل اجرا:کانال مرکزی شهرحدفاصل مسجد علب ابن ابیطالب ومیدان شهدا-اعتبار:۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰-محل اعتبار:استانی(ستاد احداث استان)-نوع اجرا:پیمانی

۲۲٫ پروژه انجام ممیزی املاک ومستغلات سطح شهر-شروع پروژه:اول خرداد ۹۱-محا اعتبارکداخلی-چپ مقابل بهره برداری۴٫۲هکتار محدوده قانونی شد

کد خبر: 3114 سه‌شنبه 25 می 2021