سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱

ماه: دسامبر 2020

آگهی مزایده فروش دو پلاک زمین مسکونی واقع در بلوار امام رضا، پشت کارگاه موزائیک سازی اطمینان

آگهی مزایده شهرداری فرادنبه در نظر دارد به استناد بند ۱ مجوز شماره ۱۱۰ مورخه […]

کد خبر: 3026 پنج‌شنبه 3 دسامبر 2020