چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰

اخبار شهرداری

اعلام تبریک روز آتش نشانی با حضور شهردار وکارکنان اداره در محل آتش نشانی

کد خبر: 2716 شنبه 1 فوریه 2020

اعلام تبریک روز آتش نشانی با حضور شهردار وکارکنان اداره در محل آتش نشانی

پیام شهردار با آغاز سومین سال خدمت در شهر فرادنبه

کد خبر: 2713 شنبه 1 فوریه 2020

پیام شهردار با آغاز سومین سال خدمت در شهر فرادنبه

تبریک به مناسبت بازگشایی مدارس

کد خبر: 2711 شنبه 1 فوریه 2020

تبریک به مناسبت بازگشایی مدارس