دوشنبه, ۳۰ آبان , ۱۴۰۱

اخبار شهرداری

قیمت منطقه ای سال ۱۳۹۹

کد خبر: 2799 دوشنبه 3 فوریه 2020

مشاهده و دانلود قیمت منطقه ای سال ۱۳۹۹

تعرفه کسب و کار سال ۱۳۹۹

کد خبر: 2794 دوشنبه 3 فوریه 2020

مشاهده و دانلود PDF تعرفه کسب و کار سال ۱۳۹۹

تعرفه خدمات سال ۱۳۹۹

کد خبر: 2791 دوشنبه 3 فوریه 2020

مشاهده و دانلود PDF تعرفه خدمات سال ۱۳۹۹

تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹

کد خبر: 2783 دوشنبه 3 فوریه 2020

مشاهده و دانلود PDF تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹