جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹

دسته: عوارض شهرداری

قیمت منطقه ای سال ۱۳۹۹

مشاهده و دانلود قیمت منطقه ای سال ۱۳۹۹

کد خبر: 2799 دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

تعرفه کسب و کار سال ۱۳۹۹

مشاهده و دانلود PDF تعرفه کسب و کار سال ۱۳۹۹

کد خبر: 2794 دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

تعرفه خدمات سال ۱۳۹۹

مشاهده و دانلود PDF تعرفه خدمات سال ۱۳۹۹

کد خبر: 2791 دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹

مشاهده و دانلود PDF تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹

کد خبر: 2783 دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸