عملکرد دایره املاک و ساختمانی شهرداری فرادنبه

عملکرد دایره املاک و ساختمانی شهرداری فرادنبه در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

کد خبر: 2325 جمعه 4 اکتبر 2019